قصه هاي قرآني

داستان هایی از پیامبران

اشموییل پیامبر در ساوه
در جاده‌ای که به بوئین زهرا می‌رسد، در نزدیکی شهر ساوه و در انتهای دشتی پهناور، مزار اشموئیل یا سموئیل قرار دارد. پیامبری که در عهد جالوت ظهور کرد و در جنگی نابرابر او را شکست داد. می‌گویند در این جنگ جالوت توسط سنگی که از سوی داود به سوی او پرتاب شده بود، کشته شد. مزار شموئیل در عهد صفویه مورد بازسازی قرار گرفت و ایوان مزار نیز در عهد ناصر الدین شاه مرمت شد.اشموییل پیامبر در ساوهنوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:1 توسط ترنج| |

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin